Jouw piercing soepel en snel genezen / Fast and simple healing for your piercing
30 april 2020 

Jouw piercing soepel en snel genezen / Fast and simple healing for your piercing

Dutch first / English below

Het is heel leuk om een mooie, genezen piercing te hebben, maar wat doe je als je piercing ontsteekt? Hier lees je 7 dingen die je moet weten om je piercing soepel en snel te laten genezen.

1. De pas gezette piercing

De huid rond je pas gezette piercing is vaak een beetje rood en/of iets dikker dan normaal en gevoelig bij het aanraken. Dit hoort erbij en hier kan en hoef je niets aan te doen.

2. Piercing snel en goed genezen

Om je piercing snel en goed te laten genezen, is het nodig dat je lichamelijke hygiëne in orde is. Het gebied om de piercing heen moet dagelijks goed schoongemaakt worden. Het is belangrijk dat tijdens het douchen alle zeepresten en shampoo worden verwijderd om irritaties en ontstekingen te voorkomen.

3. Onbereikbare plekken schoonmaken

Om onbereikbare plekken schoon te maken is het handig om je piercing 15 minuten te baden in een zeezoutoplossing. We raden je aan om een gaasje in de AphraHeals-oplossing te dompelen en dat natte gaasje op de piercing te plaatsen. Je kunt dit niet vaak genoeg doen. Wel is het belangrijk om daarna je piercing goed af te drogen. Als het gebied langer nat blijft kan dit ook tot ontstekingen leiden, omdat bacteriën zich graag verzamelen op natte plekken. Uiteraard helpt zwemmen in een schone zee ook!

4. Afweersysteem

Daarnaast is het zeer belangrijk dat je afweersysteem goed werkt en daar kan je voor zorgen door:
◦ goed en genoeg te slapen
◦ stress te beperken
◦ gezond en gevarieerd eten en drinken

5. Niet aan je piercing zitten

Het is erg belangrijk de piercing met rust te laten. Kom er zo min mogelijk aan. Oefen geen druk uit op de piercing en ga er ook niet op slapen.

6. Vakkundige piercer

Alle bovenstaande punten werken mits de piercing de juiste maat en vorm heeft. Daarom is het belangrijk om een piercing te laten zetten door een vakkundige piercer in een professionele studio.

7. Geschikte materialen

Tot slot is het van groot belang dat je piercing van het juiste materiaal gemaakt is. De juiste materialen voor een piercing zijn titanium, chirurgische staal 316L, massief goud en alle andere hypo-allergene en hoog gepolijste materialen.

Als je deze adviezen opvolgt tijdens het genezingsproces van je piercing beperk je de kans op ontstekingen. Als je piercing, na het toepassen van al deze tips, nog steeds gevoelig is, raden we een speciaal middel aan: AphraHeals.

Dit middel gebruiken wij al 10 jaar en het werkt. Het wordt niet voor niets ‘de ontstekingskiller’ genoemd! Vaak geneest een ontstoken piercing na een dag met een AphraHeals-behandeling. De zwelling verdwijnt, er komt geen pus meer uit de wond en de kleur rondom de piercing zal weer dezelfde kleur als de rest van je huid krijgen. Wil je de kracht van AphraHeals zelf ervaren?

AphraHeals bestellen
De meest gestelde vragen over AphraHeals

English:

It’s great to have a beautiful, healed piercing, but what should do you do when your piercing gets infected? Learn about 7 things you need to know to help your piercing heal smoothly.

1. A new piercing

The skin around the newly created piercing is often a little red and / or a little thicker than usual. It is also usually sensitive to the touch. That is part of the game and you do not have to and cannot do anything about it.

2. Simple and fast healing of your piercing

For a piercing to heal quickly and properly, personal and physical hygiene is of relevance. The area around the piercing needs to be thoroughly cleaned daily. It is important that all soap residue and shampoo are removed while showering as this can cause irritation and lead to infections.

3. Cleaning inaccessible places

To clean inaccessible places, it is useful to immerse your piercing in sea salt solution for 15 minutes. We recommend that you place a piece of gauze in the AphraHeals solution and place the moistened gauze on the piercing. You can’t do this often enough. It is necessary to dry your piercing afterwards. If it stays wet much longer, it could lead to infections as well, as bacteria can build up. Swimming in a clean sea also helps!

4. Immune system

In addition, it is very important that you work on maintaining a strong immune system. Make sure to focus on the following:

  1. Quality sleep
  2. Limit stress
  3. Stick to a healthy and varied diet

5. Don’t touch the piercing

It’s very is very important to touch the piercing as little as possible. Do not put pressure on the piercing and don’t sleep on it.

6. Professional piercing artist

All of the above will work as long as the piercing is the right size and shape. This is why it is important to have it done done by a qualified piercer in a professional studio.

7. Proper materials

Finally, check if your piercing is made of the right material. The appropriate materials for a piercing are titanium, surgical steel 316L, solid gold and all other hypo-allergic and highly polished materials.

If you follow these recommendations during the healing process of your piercing, you minimize the chance of infection. If, after applying all these tips, your piercing is still sensitive, I would recommend a special solution: AphraHeals.

We have been using this miracle cure for 10 years and it works. We don’t call it “the infection killer” for no reason! Usually, an infected piercing will heal after a day when you using AphraHeals. The swelling will go down, there will no longer be any discharge, and the color of the skin around the piercing will go back to normal. Curious to find out more and experience the power of AphraHeals yourself?

Order AphraHeals
Frequently asked questions about AphraHeals

Over de schrijver
Co-Owner PiercingsWorks, hypnotherapeut, writer 'Help! Mijn kind wil een..' + 'The Prince Stories'
Reactie plaatsen

Genees je ontsteking snel met bewezen wondermiddel Aphraheals

  • Vandaag besteld, morgen in huis
  • Snel en simpele aanbreng
  • Ook voor irritaties en andere wonden
  • Bewezen, snelle werking
  • Ontwikkeld door PiercingsWorks